Třída Motýlci

  1. Úvod
  2.  » 
  3. Naše škola
  4.  » Třída Motýlci

Třída – Motýlci

(předškolní třída – povinné vzdělávání 8:00 – 12:00)

tel.: +420 732 265 802

pí uč. Romana Metelková

pí uč. Andrea Weberová

asistentka pedagoga Renata Vašulková

 

Režim dne 

Provoz třídy 6:30 – 16:00

 

6:30 – 8:00  

Scházení dětí ve třídě, doba pro předání informací mezi pedagogem a zákonným zástupcem dítěte, volná hra, individuální činnosti, předškolní příprava.

 

8:00 – 9:45

Postupná dopolední svačina 8:15 – 8:45 (9:30 druhá svačina – ovoce, zelenina).

Řízené činnosti, předškolní příprava, volná hra, spontánní učení, jazykové chvilky, pohybové a smyslové hry, relaxační cvičení, hudební a dramatické činnosti, kreativní a tvořivé činnosti, individuální a skupinové činnosti, diskusní a komunitní kruh.

 

9:45 – 11:45

Příprava na pobyt venku, pobyt venku (v případě nepříznivého počasí na terase mateřské školy nebo ve třídě).

 

11:45 – 12:00

Hygiena, příprava na oběd.

 

12:00 – 12:30

Oběd, individuální hygiena, příprava na odpočinek.

Vyzvedávání dětí po obědě 12:15 – 12:30.

 

12:30 – 14:00

Četba a poslech pohádek, odpočinek dětí (respektování individuální potřeby spánku), individuální činnosti pro děti s nižší potřebou spánku.

 

14:00 – 16:30

Hygiena, postupná odpolední svačina 14:15 – 14:45, volná hra, skupinové a individuální činnosti, v případě vhodného počasí pobyt na školní zahradě.

Vyzvedávání dětí od 15:00.

16:00 – 16:30 probíhá výchovně vzdělávací činnost ve třídě Berušek.

K otevírání vchodových dveří MŠ slouží čipy, které jsou aktivní v tyto časy:

  • 6:30 – 8:00
  • 12:15 – 12:30
  • 15:00 – 16:30.

 

Denní režim je flexibilní a je přizpůsoben potřebám dětí. Režim dne je v průběhu celého školního roku doplněn o výlety, exkurze, divadelní představení a další akce.