Naše škola

  1. Úvod
  2.  » Naše škola

K historii a umístění mateřské školy:

výstavba mateřské školy byla zahájena na jaře roku 1962 a do běžného provozu byla uvedena 19. 9. 1966.  V průběhu let prošla škola mnoha rekonstrukcemi. Největší proběhla v roce 2016 přístavbou nové třídy v rámci projektu „Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol“.  Cílem bylo navýšení kapacity školy o 28 dětí. 

Mateřská škola byla v období od 1. 12. 2002 do 1. 7. 2006 sloučena se základní školou.

Škola se nachází ve středu obce u hlavní silnice směrem na Rajhrad a je obklopena pěknou udržovanou školní zahradou osázenou keři a dřevinami, mezi kterými jsou umístěny hrací plochy a prvky – prolézačky, pískoviště, altán aj.. V blízkosti mateřské školy se nachází fotbalové a dětské hřiště, nedaleko je obecní rybník a těsně za obcí protéká řeka Svratka. 

Objekt mateřské školy je zabezpečen kamerovým systémem, do budovy školy vchází zákonní zástupci dětí a zaměstnanci pomocí čipů.

Naše škola je příspěvkovou organizací s kapacitou 84 dětí. Výchovně – vzdělávací činnost probíhá dle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem „Máme rádi svět ve všech jeho barvách“ a  je vypracován v souladu s platným Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Děti jsou rozmístěny ve dvou heterogenních třídách pro děti od 2 do 4 let a dvou třídách předškolních. 

Lidé v  mateřské škole:

Eva Závodníková – ředitelka, učitelka

Aneta Jakubcová – zástupkyně ředitelky, učitelka

Barbora Němcová – učitelka
Nela Dvořáčková – učitelka
Romana Metelková – učitelka
Anna Slaná – učitelka
Pavla Dvořáková – učitelka
Jitka Jedličková – učitelka
Dana Kousalová – asistentka pedagoga

 

Marta Mia Rubáčová – vedoucí školní jídelny
Ilona Desáková – kuchařka
Eva Janíčková – kuchařka
Renata Wagnerová – kuchařka

Alena Blahová – školnice
Lenka Novotná – školnice

Renata Vašulková – školní asistent