Třída Berušky

  1. Úvod
  2.  » 
  3. Naše škola
  4.  » Třída Berušky

třída – Berušky

pí uč. Pavla Dvořáková

pí uč. Barbora Němcová

školní asistentka Marcela Mrázková

 

7.00 – 8.00

scházení a předávání dětí kmenovým učitelkám, doba pro vzájemnou výměnu informací mezi pedagogem a zákonným zástupcem dítěte, volná hra, individuální činnosti 

 

8.00 – 9.45

skupinové a individuální činnosti, volná hra, diskusní, komunitní kruh hygiena,  postupná dopolední svačina od 8.15h do 8.45h (9.30 – ovoce a zelenina)

 

9.45 – 11.45

příprava na pobyt venku, pobyt venku, /v případě nepříznivého počasí na terase mateřské školy nebo ve třídě/ návrat z pobytu venku

 

11.45 – 12.00

osobní hygiena, příprava na oběd,

 

12.00 – 12.30

oběd, ukončení stolování – individuální hygiena a příprava na odpočinek

 

12.15h – 12.30h – vyzvedávání dětí

 

12.30 – 14.00

spánek a odpočinek dětí – respektování individuální potřeby spánku 

klidná, volná hra a individuální činnosti pro děti s nižší potřebou spánku

 

14.00 – 16.30

volná hra, skupinové a individuální činnosti,

hygiena, postupná odpolední svačina od 14.15h do14.45h

 

od 15.00h – vyzvedávání dětí