Organizace dne a školního roku

  1. Úvod
  2.  » 
  3. Naše škola
  4.  » 
  5. Pro rodiče
  6.  » Organizace dne a školního roku

organizace dne

vzdělávání v mateřské škole probíhá od 6.30h do 16.30h (povinné předškolní vzdělávání probíhá od 8.00h do 12.00h)

6.30h – 8.00h příchod do mateřské školy, ranní aktivity

8.00h – 9.30h vzdělávací činnosti (spontánní činnosti, řízené činnosti, pohybové aktivity, hygiena, přesnídávky – větší a menší, příprava na pobyt venku)

9.45h – 11.45h pobyt venku

11.45h – 14.00h hygiena, oběd, relaxace

14.00h – 16.30h svačina, volná hra, individuální činnosti

 

výdej neodhlášených obědů – 11.00h-11.30h

 

organizace školního roku

Zahájení školního roku – 1. 9. 2023
Ukončení školního roku – 31. 8. 2024

Přerušení provozu

červenec – srpen: bude projednáno se zřizovatelem a vyvěšeno na webových stránkách školy nejpozději dva měsíce předem

vánoční prázdniny:
23. 12. 2023 – 2. 1. 2024 (zavřeno)
nástup: 3. 1. 2024

Podrobné informace o organizaci vzdělávání v mateřské škole jsou obsaženy ve Školním řádu mateřské školy, Řádu školní jídelny a Školním vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání.

Jednotlivé plánované akce pro děti, rodiče, či veřejnost lze najít v aktualitách a kalendáři.