Organizace dne a školního roku

  1. Úvod
  2.  » 
  3. Naše škola
  4.  » 
  5. Pro rodiče
  6.  » Organizace dne a školního roku

Organizace dne

Vzdělávání v mateřské škole probíhá od 6:30 do 16:30 (povinné předškolní vzdělávání probíhá od 8:00 do 12:00).

6:30 – 8:00 scházení dětí ve třídě, ranní aktivity

8:00 – 9:45 vzdělávací činnosti, spontánní činnosti, řízené činnosti, pohybové aktivity, hygiena, svačiny, příprava na pobyt venku

9:45 – 11:45 pobyt venku (v případě nepříznivého počasí na terase mateřské školy nebo ve třídě)

11:45 – 14:00 hygiena, oběd, odpočinek

14:00 – 16:30 svačina, volná hra, individuální a skupinové činnosti

 

Výdej neodhlášených obědů – 11:00 – 11:30h

Vyzvedávání dětí od 15:00

Organizace školního roku

Zahájení školního roku – 1. 9. 2023
Ukončení školního roku – 31. 8. 2024

Přerušení provozu

červenec – srpen: bude projednáno se zřizovatelem a vyvěšeno na webových stránkách školy nejpozději dva měsíce předem

Vánoční prázdniny:
23. 12. 2023 – 2. 1. 2024 (zavřeno)
nástup: 3. 1. 2024

Podrobné informace o organizaci vzdělávání v mateřské škole jsou obsaženy ve Školním řádu mateřské školy, Řádu školní jídelny a Školním vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání.

Jednotlivé plánované akce pro děti, rodiče, či veřejnost lze najít v aktualitách a kalendáři.