Oznámení o zápisu do Mateřské školy Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Hlavní 351, Rajhradice 664 61 Rajhrad

Zápis do MŠ pro školní rok 2019/2020

 

Vážení rodiče,

zápis proběhne v budově mateřské školy ve středu 15. 5. 2019 – od 9:00 do 16:00.

 

K zápisu si přineste:

  • občanský průkaz zákonného zástupce
  • rodný list dítěte
  • žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
  • evidenční list potvrzený lékařem.

 

Žádost a evidenční list je možno vyzvednout v MŠ od 29. 4. 2018 do 14. 5. 2018 během provozu MŠ (7:00 do 16:00) nebo na webu MŠ (https://www.msrajhradice.cz/ke-stazeni/).

O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy na základě níže uvedených kriterií.

 

                                                                            Bc. Martina Štibralová

                                                                            ředitelka MŠ

 

 

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020

  1. Děti, které k 31. 8. 2019 dovrší 5 let věku a děti s odkladem školní docházky s trvalým pobytem v Rajhradicích.
  2. Děti, které k 31. 8. 2019 dovrší 4 let věku a mají trvalý pobyt v Rajhradicích.
  3. Děti, které k 31. 12. 2019 dovrší 3 let věku a mají trvalý pobyt v Rajhradicích.
  4. Ostatní děti, které nelze zařadit do kritérií 1. až 4. dle věku s trvalým pobytem v Rajhradicích.
  5. Ostatní děti, které nelze zařadit do kritérií 1. až 4. dle věku.

 

Děti splňující dané kritérium jsou řazeny v rámci kritéria podle data narození. Při rozhodování o přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání se postupuje od kritéria č. 1 po kritérium č. 5 a v rámci každého kritéria od nejstaršího dítěte po nejmladší dítě. V případě shodného dne narození pořadí určuje los.