Vážení rodiče,

zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády se uskuteční v období
od 4. 5. 2020 do 15.5.2020 –
bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.

 

K zápisu je nutné doložit:

 • žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání,
 • evidenční list (potvrzení lékaře nahrazuje čestné prohlášení o očkování),
 • čestné prohlášení o očkování dítěte + kopie očkovacího průkazu,
 • GDPR – informace o zpracování osobních údajů,
 • kopie rodného listu.

Veškeré dokumenty naleznete v sekci “ke stažení” – https://www.msrajhradice.cz/ke-stazeni/

Zákonný zástupce doloží veškeré náležitosti jiným než osobním podáním, tj:

  • prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (“klasickou” poštou)
  • emailem s uznávaným elektronickým podpisem
  • do datové schránky školy – ID 26ykydj

O přijetí dítěte do mateřské školy bude rozhodnuto na základě Kriterií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání stanovených zřizovatelem.

Mgr. Blanka Prišťová
zástupce statutárního zástupce MŠ

V případě dotazů mne kontaktujte telefonicky: +420 739 271 808 (v pracovních dnech od 8 hod do 16 hod)

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 stanovená zřizovatelem školy:

 1. Děti, které k 31. 8. 2020 dovrší 5 let věku a mají trvalý pobyt v Rajhradicích a děti s odkladem školní docházky a s trvalým pobytem v Rajhradicích.
 2. Děti, které k 31. 8. 2020 dovrší 4 let věku a mají trvalý pobyt v Rajhradicích.
 3. Děti, které k 31. 8. 2020 dovrší 3 let věku a mají trvalý pobyt v Rajhradicích.
 4. Děti, které k 31. 12. 2020 dovrší 3 let věku a mají trvalý pobyt  v  Rajhradicích.

Děti splňující dané kritérium jsou řazeny v rámci kritéria podle data narození. Při rozhodování o přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání se postupuje od kritéria č. 1 po kritérium č. 4 a v rámci každého kritéria od nejstaršího dítěte po nejmladší dítě. V případě shodného data narození pořadí určuje los.

Podle § 34 odst. 1 nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok dítě mladší 3 let.

Limitem pro počet vydaných kladných rozhodnutí je počet volných míst pro daný školní rok.

 

You may also like

Informace pro rodiče
Informace pro rodiče
Upozornění pro rodiče
Upozornění pro rodiče