Výdej obědů

9. března 2021Aktuality

  1. Úvod
  2.  » 
  3. Aktuality
  4.  » Výdej obědů

Vážení rodiče,
na základě Vašich odpovědí a po domluvě se zřizovatelem bude kuchyň prozatím v provozu. Obědy se budou vydávat v době mezi 11:00 – 11:30 hod pouze do ČISTÝCH JÍDLONOSIČŮ (stále zůstává podmínka účasti dítěte na distanční výuce). Nevyzvednuté jídlo do 11:30hod. bude následně zlikvidováno.

Při vyzvedávání jídla Vás žádáme o dodržovaní 2 metrových rozestupů mezi sebou a nasazených respirátorů ( z důvodu kontaktu s personálem MŠ).
Počet objednaných porcí není vysoký, v případě, že klesne, bude provoz kuchyně dále konzultován se zřizovatelem (důvodem je ekonomičnost provozu a vládní nařízení, která upřednostňují omezený kontakt lidí na pracovišti).