Vážení rodiče,

upozorňujeme, že ode dne 1. 9. 2020 se zvyšuje školné na 360 Kč.

Aneta Jakubcová

You may also like

Informace pro rodiče
Informace pro rodiče
Upozornění pro rodiče
Výsledky zápisu do MŠ