Srdečně Vás zveme na třídní schůzku před zahájením školního roku. Budete mít možnost seznámit se s třídními učitelkami svých dětí a základními informacemi k průběhu školního roku. Těšíme se na Vaši účast pedagogický sbor.

Martina Štibralová

You may also like

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání
Zápis do MŠ pro školní rok 2019/2020
Oznámení o uzavření MŠ