Srdečně Vás zveme na třídní schůzku před zahájením školního roku. Budete mít možnost seznámit se s třídními učitelkami svých dětí a základními informacemi k průběhu školního roku. Těšíme se na Vaši účast pedagogický sbor.

Martina Štibralová

You may also like

Informace pro rodiče
Informace pro rodiče
Upozornění pro rodiče
Upozornění pro rodiče