Obecné informace o tom, jak vypadá organizace běžného dne ve škole a důležité data o školním roce. Jednotlivé plánované akce pro děti, rodiče, či veřejnost najdete v našem kalendáři.

6:30 – 8:00 Příchod do MŠ, ranní hry. 8:00 – 9:30 Zájmové a řízené činnosti, pohybové aktivity, hygiena, svačinka a příprava na pobyt venku. 9:30 – 11:30 Pobyt venku. Jdeme na vycházku nebo zahradu 11:30 – 14:30 Hygiena, oběd, relaxace 14:30 – 16:15 Svačina, volná hra, individuální činnost až do odchodu domů

Zahájení školního roku 2. 9. 2019
Ukončení školního roku 30. 6. 2020

Přerušení provozu:
– Vánoční prázdniny od 23. 12. 2019 do 3. 1. 2020