Školné a stravné

Platba obědů a školného probíhá pod stejným variabilním symbolem na účet:

030015-2057283389/0800
(nezapomeňte na variabilní symbol)

Školné pro školní rok 2019/2020 činí 300,-Kč / měsíc
Stravné najdete v tabulce ceníku stravného.

Platbu je nutné provést do 15. dne v kalendářním měsíci.

Akce školy

Záloha na akce školy: 700,- Kč / 1000,- Kč předškoláci platby se provádí na účet: 2057283389/0800 (nezapomeňte na variabilní symbol) Platbu je nutné provést do konce září. Na konci školního roku proběhne vyúčtování a přeplatky budou vráceny.

*Variabilní symbol je číslo žáka přidělení po zápisu. Veškeré přeplatky budou na konci školního roku vráceny.