Školní jídelna

Naše školní jídelna připravuje jídlo nejen pro naší mateřskou školu, ale také pro Základní školu Rajhradice a pro Mateřskou školu Rebešovice.  Jídlo vaří tři paní kuchařky a na pestrost a rozmanitost jídla dohlíží vedoucí školní jídelny.

Dětem se snažíme vštípit základy zdravého životního stylu a s tím souvisí i dobré stravovací návyky. Jídlo dětem není nuceno, ale nabízeno a mají možnost ochutnat chuť i netradičních pokrmů.

Vedoucí školní jídelny

Svitlana Pytlíčková

Kuchařky

Ilona Desáková

Eva Janíčková

Marie Karásková

Přihlašování a odhlašování obědů

– děti ke stravování přihlásí zákonní zástupci podáním přihlášky u vedoucí školní jídelny

– pokud chtějí zákonní zástupci ukončit stravování dítěte, odhlásí jej písemně u vedoucí školní jídelny

– automaticky jsou z evidence strávníků vyřazeny pouze děti, které ukončí docházku do MŠ a žáci, kteří končí v daném školním roce povinnou docházku

Platba

– platba se provádí převodem na účet – č. ú. 030015-2057283389/0800 do patnáctého dne v měsíci za následující kalendářní měsíc

– přeplatky strávníků se vrací jedenkrát za rok v červenci příslušného roku bankovním převodem – částka pro vrácení přeplatku musí být vyšší než 100,-Kč, na základě žádosti je možné přeplatek převést na další školní rok

Omlouvání obědů

– obědy se omlouvají do 14:00 hod. den předem na telefonním čísle 775 158 065, přes aplikaci Škola na dlani vedoucí školní jídelny nebo na omluvný list umístěný v budově MŠ

– dítě má nárok na stravu pouze v době přítomnosti, při neomluvené absenci je možno první den stravu vyzvednout do jídlonosiče v době od 11:30 do 12:00

Ceník stravného:

Věk Cena Pobyt v MŠ Celkem Kč Počet strav.dnů Celkem/měs.
3-6 let Přesnídávka 8,- celodenně 35,- 23 805,-
Oběd 20,-
Svačina 7,-
7 let Přesnídávka 9,- Celodenně 38,- 23 874,-
Oběd 22,-
Svačina 7,-

Pitný režim 3,- Kč za den, je započítán do ceny oběda.

Věk Cena Celkem Kč Počet strav. dnů Celkem/měs.
7-10 let Oběd 19,- 19,- 23 437,-
11-14 let Oběd 22,- 22,- 23 506,-