Výstavba mateřské školy byla zahájena na jaře 1962, slavnostně byla otevřena 3. 9. 1966 a pravidelný provoz začal 19. 9. 1966. Od 1. 12. 2002 byla mateřská škola sloučena ze základní školou jako jeden právní subjekt. Od 1. 7. 2006 se od ZŠ odloučila.

Mateřská škola prošla v posledních letech mnoha rekonstrukcemi a zvýšil se počet tříd. Poslední velká přístavba proběhla v roce 2016, kdy v rámci projektu „Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol“ byla zrekonstruována školní kuchyň a vzniklo nové křídlo mateřské školy s třídou pro 28 dětí.

V současnosti má mateřská škola 4 třídy s kapacitou 84 dětí. Okolí budovy obléhá krásná školní zahrada, která je osázená dřevinami, které v letním počasí vytváří příjemný stín pro pobyt na čerstvém vzduchu.

Mateřská škola se rozprostírá na hlavní ulici obce, která je nedaleko Brna. V jejím blízkém okolí se nachází místní obchod, fotbalové a dětské hřiště a nedaleko i rybník.

Kapacita třídy Koťat je 21 dětí, s dětmi tu pracuje jedna učitelka na základě třídního vzdělávacího program vycházejícího z ŠVP školy.

Kapacita třídy je 22 dětí, s dětmi tu pracuje jedna učitelka na základě třídního vzdělávacího program vycházejícího z ŠVP školy.

Kapacita třídy je 28 dětí, pracují tu dvě učitelky na základě třídního vzdělávacího program vycházejícího z ŠVP školy.

Kapacita třídy je 13 dětí, pracuje tu jedná učitelka ve spolupráci s asistentkou pedagoga na základě třídního vzdělávacího program vycházejícího z ŠVP školy.

Naše učitelky