Platby v mateřské škole

  1. Úvod
  2.  » 
  3. Naše škola
  4.  » 
  5. Pro rodiče
  6.  » Platby v mateřské škole

Úplata za předškolní vzdělávání – školné

ve smyslu z. č. 561/2004 Sb.(novela zákona č. 472/2011 Sb., ze dne 1. ledna 2012) § 123, odst. 4  je stanoven ředitelem MŠ podle vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb., ve výši 450,- Kč měsíčně

(úplatu za předškolní vzdělávání nehradí děti v posledním ročníku mateřské školy a děti s odkladem školní docházky).

Záloha na akce školy

1000,- Kč menší děti/ 1500,- Kč předškoláci.

Platby se provádí na účet: 2057283389/0800 – jako variabilní symbol uveďte jméno dítěte

Platbu je nutné provést do konce září.

Vyúčtování plateb

v měsíci červenci proběhne vyúčtování všech plateb – stravné, školné, zálohy na akce a přeplatky budou vráceny.

Platnost od 1. 9. 2023

Úhrada obědů

Obědy se platí zálohově, měsíc dopředu formou příkazu z účtu (do patnáctého dne v měsíci) viz cena stravného v rubrice Jídelna.

Obě částky (stravné i školné) je nutno sečíst a v celkové výši poukázat trvalým příkazem z banky nebo poštovní poukázkou. Platbu stravného a školného posílejte na účet ŠJ 030015-2057283389/0800.

Variabilní symbol přiděluje vedoucí školní jídelny.

Pokud dítě pokračuje v docházce, je možné na základě písemné žádosti převést přeplatek za stravné na další školní rok.