Angličtina v pohybu – kroužek pro děti, které angličtinu v naší MŠ ještě nenavštěvovaly. Bližší informace společně se seznamem pro zájemce jsou umístěny na nástěnce v nové budově. Angličtina v MŠ – pro děti, které již do angličtiny v naší MŠ chodily. Bližší informace společně se seznamem pro zájemce jsou umístěny na nástěnce v nové budově. Tanečky – budou probíhat opět ve středu od 15:30, bližší informace budou doplněny v průběhu září.

Martina Štibralová

You may also like

Informace pro rodiče
Informace pro rodiče
Upozornění pro rodiče
Upozornění pro rodiče