Dokumenty ke stažení

Veřejně poskytované dokumenty a povinné informace:

 • Kritéria pro přijetí k předškolnímu vzdělávání (2020-2021) – PDF (vystaveno 10.4.2020)
 • Informační memorandum školy – PDF (vystaveno 23.5.2018)
 • Školní řád MŠ Rajhradice – PDF (vystaveno 2.9.2019)
 • Projekt Personální podpora MŠ Rajhradice – PDF (vystaveno 31.8.2017)
 • Školní vzdělávací program 2019 – PDF (vystaveno 2.9.2019)
 • Návrh rozpočtu MŠ Rajhradice – PDF (vystaveno 21.11.2018)
 • Návrh střednědobého rozpočtu MŠ Rajhradice – PDF (vystaveno 21.11.2018)

Formuláře

Formuláře pro tisk i odeslání elektronickou cestou.

 • Žádost o přijetí do MŠ (2020) – PDF | Word (vystaveno dne 10.4.2020)
 • Evidenční list dítěte (2020) – PDF (vystaveno dne 10.4.2020)
 • GDPR – Informace o zpracování osobních údajů (2020) – PDF (vystaveno dne 10.4.2020)
 • Čestné prohlášení o očkování (2020) – PDF (vystaveno dne 10.4.2020)
 • Přihláška do školní jídelny (pro MŠ) – PDF | Word (vystaveno dne 15.6.2018)
 • Přihláška do školní jídelny (pro žáky ZŠ)- PDF | Word (vystaveno dne 15.6.2018)
 • Dohoda o ukončení docházky – PDF | Word

Vyhrazujeme si právo na změnu formulářů a dokumentů. Změny budou oznámeny zde.