Cena stravného

  1. Úvod
  2.  » 
  3. Jídelna
  4.  » Cena stravného

Cena stravného

Poplatek za stravování je stanoven podle vyhlášky č. 17/2015 Sb. o školním stravování ve znění pozdějších předpisů.

Věk Cena Pobyt v MŠ Celkem Kč Počet strav.dnů Celkem/měs.

Děti z mateřské školy

3–6 let Přesnídávka 13,- celodenně 56,- 23 1 288,-
Oběd 30,-
Svačina 13,-
7 let Přesnídávka 14,- celodenně 60,- 23 1 380,-
Oběd 32,-
Svačina 14,-

Žáci ze základní školy

7–10 let Oběd 33,- 33,- 23 759,-
11–14 let Oběd 35,- 35,- 23 805,-
15–18 let Oběd 37,- 37,- 23 851,-

Pitný režim je stanoven na 4,- Kč denně a je připočítán dětem MŠ v sazbě za oběd.

Platnost od 1. 3. 2024