Cena stravného

  1. Úvod
  2.  » 
  3. Jídelna
  4.  » Cena stravného

Cena stravného

Poplatek za stravování je stanoven podle vyhlášky č. 17/2015 Sb. o školním stravování ve znění pozdějších předpisů.

Věk Cena Pobyt v MŠ Celkem Kč Počet strav.dnů Celkem/měs.

Děti z mateřské školy

3–6 let Přesnídávka 9,- celodenně 42,- 23 966,-
Oběd 25,-
Svačina 8,-
7 let Přesnídávka 10,- celodenně 46,- 23 1058,-
Oběd 27,-
Svačina 9,-

Žáci ze základní školy

7–10 let Oběd 24,- 24,- 23 552,-
11–14 let Oběd 26,- 26,- 23 598,-

Pitný režim je stanoven na 3,- Kč denně a je připočítán dětem MŠ v sazbě za oběd.

Platnost od 1. 9. 2020