Cena stravného

  1. Úvod
  2.  » 
  3. Jídelna
  4.  » Cena stravného

Cena stravného

Poplatek za stravování je stanoven podle vyhlášky č. 17/2015 Sb. o školním stravování ve znění pozdějších předpisů.

Věk Cena Pobyt v MŠ Celkem Kč Počet strav.dnů Celkem/měs.

Děti z mateřské školy

3–6 let Přesnídávka 10,- celodenně 47,- 23 1 081,-
Oběd 28,-
Svačina 9,-
7 let Přesnídávka 11,- celodenně 51,- 23 1 173,-
Oběd 30,-
Svačina 10,-

Žáci ze základní školy

7–10 let Oběd 27,- 27,- 23 621,-
11–14 let Oběd 29,- 29,- 23

667,-

Pitný režim je stanoven na 3,- Kč denně a je připočítán dětem MŠ v sazbě za oběd.

Platnost od 1. 9. 2022