Platba obědů a školného probíhá pod stejným variabilním symbolem na účet: 030015-2057283389/0800 (nezapomeňte na variabilní symbol) Školné činí 320,-Kč / měsíc Stravné najdete v tabulce ceníku stravného. Platbu je nutné provést do 15. dne v kalendářním měsíci. Zálohu na akce posílejte na účet: 2057283389/0800 Záloha činí 500,-Kč (předškoláci 800,-Kč), platbu nutno provést do konce září. Zálohy budou vyúčtovány na konci školního roku a přeplatky budou vráceny.

Martina Štibralová

You may also like

Informace pro rodiče
Informace pro rodiče
Upozornění pro rodiče
Upozornění pro rodiče